Καλώς ήρθατε στο μάθημα μέσω του οποίου θα γνωρίσουμε την έννοια της…
ILS
στο μάθημα αυτό  έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τους παράγοντες που…
ILS
Pupils have to develop a research about Archimedes’ Principle to answer the…
ILS
Welcome! Splash: Virtual Buoyancy Laboratory is integrated in the Investigation…
ILS
In diesem ILS lernen Schülerinnen und Schüler etwas über die Eigenschaften von…
ILS
The main learning objective is Archimedes’ Principle.
LAB
IlS honen helburua Arkimedesek ezarrri zuen II.
ILS
Explore pressure under and above water.
LAB
Welcome! Splash: Virtual Buoyancy Laboratory is integrated in the Investigation…
ILS