Mseto wa Umri

Mawazo Makuu ya Sayansi

Mada ya Somo

Muda wa Wastani wa Kusoma

Hufanya kazi nje ya Mtandao

No

Maelezo

Овој Простор за Учење преку Истражување (ПУИ) се темели на основното сценарио (mandhari ya msingi).

Преку овој ПУИ Реактивност на алкални метали со кислород и вода учениците имаат можност преку релевантни набљудувања користејќи ја лабороторијата http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php да научат:

  • ЗА РЕАКЦИИТЕ НА АЛКАЛНИТЕ МЕТАЛИ СО ВОДА
  • ЗА РЕАКЦИИТЕ НА АЛКАЛНИТЕ МЕТАЛИ СО ВОЗДУХ

ИСТО ТАКА КОРИСТЕЈЌИ ГО ПУИ ИМААТ МОЖНОСТ

  • ДА ЗАПИШАТ ХИПОТЕЗИ
  • ВРЗ ОСНОВА НА НАБЉУДУВАЊА ДА ДОНЕСАТ РЕЛЕВАНТНИ ЗАКЛУЧОЦИ
  • ДА СПОДЕЛУВААТ И ДИСКУТИРААТ СО СООУЧЕНИЦИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Mahitaji ya Awali ya Maarifa

УЧЕНИЦИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА ИМААТ ПОЗНАВАЊЕ ОД ПИШУВАЊЕ И ИЗРАМНУВАЊЕ НА ХЕМИСКИ РАВЕНКИ СО СИМБОЛИ И ФОРМУЛИ

Rating: 2 - 1 votes

View and write the comments

No one has commented it yet.