Muundaji

Mseto wa Umri

Mada ya Somo

Muda wa Wastani wa Kusoma

Hufanya kazi nje ya Mtandao

No

Maelezo

在日常生活中, 我們時不時會遇到一些問題, 而且我們想知道究竟是什麼原因導致這樣的結果。

想要釐清事件的因果關係, 「實驗」是非常重要的環節, 這能 夠為那些未知的現象找到合理的解釋。

本課程將會引導你一步一步地思考、實作, 此後熟悉實驗的設計與操作將不再是難事!

★備註:使用此ILS時, 裡面有一個Google文件(科學達人-討論與分享) 必須自己另行設置。

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.