Mseto wa Umri

Mawazo Makuu ya Sayansi

Lugha

Muda wa Wastani wa Kusoma

Hufanya kazi nje ya Mtandao

No

Maelezo

ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში დენის გასვლის შედეგად გამოყოფილი სითბოს რაოდენობის დამოკიდებულებას სხვადასხვა პარამეტრებზე.

ავტორი დიდ მადლობას უხდის ქნ-ქეთევან ტატიშვილს თანამშრომლობისთვის და კონსულტაციისთვის.

Rating: 5 - 1 votes

View and write the comments

No one has commented it yet.