Programu hii huangazisha jedwali na muda unaotumiwa na wanafunzi wote katika…
APP
Wakati upangaj
APP
Programu tumizi hii inaonyesha muhtasari wa idadi ya vitendo na wanafunzi…
APP
Chombo hiki kinaonyesha mwalimu kile ambacho wanafunzi wamefanya katika…
APP
Muda uliotumika wa programu unakusudia kumruhusu mwanafunzi kutafakari juu ya…
APP
Programu ya mpito ya awamu inakusudia kumruhusu mwanafunzi kutafakari kwa…
APP
Programu hii inaweza kutumiwa na wanafunzi ili kuonyesha mfululizo wa shughuli…
APP
Chombo hiki hutoa muhtasari wa mazoezi yote yaliyomo katika nchi ya, kwa…
APP
Programu hii inaonyesha ni awamu gani ya ILS ni kila mwanafunzi anayefanya kazi…
APP
Katika muda ki
APP
Mchezaji wa video ni programu ya uchanganuzi wa kujifunza video.
APP
Chombo hiki kinaunga mkono waalimu katika kufuatilia Tafakari za wanafunzi wao…
APP