ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომელშიც მო სწავლე ჩაატარებს კვლევას და…
ILS
Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστικε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας…
ILS
Η δραστηριότητα αυτή ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης και αφορά την…
ILS
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΜΆΘΗΜΑ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΈΞΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ…
ILS
Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά πόση ενέργεια χρειάζονται…
ILS
To πλαστικό που βρίσκεται στην Αρκτική είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα - η κορυφή…
ILS
Αυτή η δραστηριότητα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην πρώτη ενότητα, οι μαθητές…
ILS
Σε αυτόν το μαθησιακό χώρο διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν μια…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που σ
ILS
Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS