Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η…
ILS
ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΑΥΤΌ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΤΟΥ DNA.
ILS
ΤΟ ILS «ΔΙΆΧΥΣΗ ΣΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΜΕΜΒΡΆΝΗ» ΣΥΝΆΔΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΎΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎΣ…
ILS
ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΔΙΕΡΕΥΝΟΎΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΟΣΜΩΤΙΚΉΣ…
ILS
Kuchunguza nafasi ya ukubwa wa kinyweleo katika mchanganyiko wa dutu katika…
LAB
Kuchunguza nafasi ya utando permit Water to Pass katika Ukaushaji.
LAB
Seli ni selectively permit Water to Pass, maana kwamba membreni wao kuruhusu…
ILS
Katika diesem ILs lernen Schüler * Innen, wie Ukaushaji funktioniert, welche…
ILS
Esta atividade permite aos alunos investigar, de uma forma autónoma, os…
ILS
Selles tunnis õpid ära tundma ning võrdlema erinevaid rakutüüpe.
ILS