Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν για το αναπνευστικό σύστημα, τα…
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η…
ILS
Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Μετά τη μεταγραφή του DNA ακολουθεί η μετάφραση του DNA στο ριβόσωμα.
ILS
ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΑΥΤΌ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΤΟΥ DNA.
ILS
ΤΟ ILS «ΔΙΆΧΥΣΗ ΣΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΜΕΜΒΡΆΝΗ» ΣΥΝΆΔΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΎΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎΣ…
ILS
ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΔΙΕΡΕΥΝΟΎΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΟΣΜΩΤΙΚΉΣ…
ILS
Kuchunguza nafasi ya ukubwa wa kinyweleo katika mchanganyiko wa dutu katika…
LAB
Kuchunguza nafasi ya utando permit Water to Pass katika Ukaushaji.
LAB