Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης
ILS
Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
Shughuli hii ya kujifunza iliundwa kwa somo la mazingira jumuishi la kitamaduni
ILS
Shughuli hii imejitolea kwa michakato ya matibabu ya maji taka.
ILS
Esta actividad de aprendizaje se diseñó para una lección ambiental utamaduni…
ILS
Esta atividade é dedicada aos processos de tratamento de águas residuais.
ILS
Esta atividade de aprendizagem foi projetada para uma lição ambiental inclusiva…
ILS
Este ILS ambiental emprega o impacto sócio económico inclusivo.
ILS