Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστικε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας…
ILS
Η δραστηριότητα αυτή ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης και αφορά την…
ILS
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός θέρμανσης στην Αρκτική είναι σχεδόν…
ILS
Mwelekeo wa ocieplenia w Arktyce jest dwu
ILS
Mfuko ni wakfu kwa ufuatiliaji wa Arct
ILS
Shughuli hii inaruhusu kugundua jinsi ya mwinuko wa ushawishi wa mkandamizo.
ILS
Ulaya nafasi shirika (ESA) ni njia ya Ulaya nafasi.
LAB
Shughuli hii inalenga kumtoa msanii nje ya kila mwanafunzi na kuwaalika kuunda…
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa na finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Wanafunzi Jadili ni kwa nini kuna misimu duniani, kwa nini pote kuwa misimu…
ILS