ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΜΆΘΗΜΑ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΈΞΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa na finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Este ILS ambiental apentado foi projetado kutekeleza abordagem científica.
ILS
ILS iliyowasilishwa ya mazingira iliundwa kutekeleza mbinu ya athari za…
ILS
ILS hii jumuishi ya mazingira iliundwa kutekeleza mbinu ya Open Schooling.
ILS
Esta ILS (en Euskera) medioambiental inclusiva fue diseñada aplicando el…
ILS