Тригонометрические функции. Часть 1.
ILS
Лабораторная работа по теме: Относительное движение
ILS
ГЕОМЕТРИИ WA ПО WA ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА ПО ТЕМЕ: "ПЕРИМЕТР И ПЛОЩАДЬ…
ILS
ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЁТА САМОЛЁТА С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ…
ILS
Hii ya-a- Katika hali hii ya Ki- Pia katika programu hii ya Mentimeter ICT na…
ILS
Целью данного урока является изучение конвекции № газах как части процесса…
ILS
ЭТОТ МОДУЛЬ ЗНАКОМИТ УЧАЩИХСЯ С ПРОБЛЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ.
ILS
Chombo cha ushirikiano kinatumika ili kusambaza wanafunzi katika makundi ya…
APP
Chombo cha uchunguzi huwawezesha wanafunzi kurekodi uchunguzi uliofanywa wakati…
APP
Zana ya tathmini ya rika inaruhusu wanafunzi kutathmini kazi ya kila mmoja.
APP