ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΎΣ ΜΟΥ ΈΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΊ ΣΤΟΝ…
LAB
ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΏΡΟ.
ILS
Kupata kupata data ya tetemeko la ardhi duniani kote!
LAB
Kuchukua jukumu la mwanasayansi kwa ajili ya kujifunza na kujifunza kuhusu…
ILS
Katika somo hili itakuwa kuchunguza jinsi wanasayansi kupata kiini cha tetemeko.
ILS