ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში…
ILS
Το Σέλας είναι η εκπομπή φωτός που προκαλείται από την αλληλεπίδραση…
ILS
ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΌ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΓΙΑ…
ILS
Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρο Διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποίησουν μια…
ILS
Ο ΣΚΟΠΌΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΊΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ…
ILS
Το συγκεκριμένο ILS δημιουργήθηκε από την πρώτη συγγραφέα στο πλαίσιο ενός…
ILS
ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ILS ΕΞΕΤΆΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΏΝΑ.
ILS
Τι είναι ο διαστημικός καιρός; Πώς μπορεί να μας επηρεάσει; Πώς μπορούμε να τον…
ILS
ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΑΥΤΌ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ, ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟ…
ILS
Γίνεται εισαγωγή στο ηλεκτρικό στοιχείο του πυκνωτή.
ILS
ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΔΙΕΡΕΥΝΟΎΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΟΣΜΩΤΙΚΉΣ…
ILS